Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI [UGB.9]

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

 

Nazwa procedury:             Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Numer karty:     UGB. 9

Numer JRWA: 5361

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2.       Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

3.       Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu).

4.       Osoby nieletnie załączają prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Opłaty:  84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłatę należy wpłacić na konto tego urzędu, na którego terenie działania zostanie zawarte małżeństwo, a tym samym, w którym zostanie sporządzony akt małżeństwa. 

Miejsce złożenia wniosku, odbioru zaświadczenia i odpisu skróconego aktu małżeństwa:  Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Termin odpowiedzi:  Wydanie zaświadczenia - bez zbędnej zwłoki  nie później niż w terminie 7 dni; sporządzenie aktu małżeństwa - najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone    w obecności duchownego.

Tryb odwoławczy: Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, albo sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:

           Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony w art.1 §2 i 3 Kodeksu rodzinnego            i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które następnie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedkładają duchownemu.

Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie  przedstawiają dokumenty tożsamości oraz składają do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnienie, a jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, składają również zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Wydanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

          Niezwłocznie po przyjęciu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności.  Następnie zaświadczenie to wraz z zaświadczeniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przekazuje do właściwego urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który otrzymał takie zaświadczenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu ich otrzymania, sporządza akt małżeństwa.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2082 ze zm.)

1. 1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015r. poz.783 ze zm.)

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 

Załączniki:

2.Wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

 

Załączniki

9 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta UGB.9 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (194.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Musiał
Data utworzenia:2016-08-04 12:12:01
Wprowadził do systemu:Radosław Murawski
Data wprowadzenia:2011-04-04 12:08:09
Opublikował:Radosław Murawski
Data publikacji:2011-04-04 12:13:01
Ostatnia zmiana:2016-08-04 14:05:37
Ilość wyświetleń:574
Urząd Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij