Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO [UGB.10]

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

Nazwa procedury:             Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Numer karty:     UGB. 10

Numer JRWA: 5351

Wymagane dokumenty:

1.       Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

2.       Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty:  84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa,

       1000,00zł - opłata dodatkowa za ślub poza urzędem stanu cywilnego na wniosek .

Miejsce złożenia zapewnienia i odbioru odpisu aktu małżeństwa:  Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Termin odpowiedzi:  Przyjęcie zapewnienia -bez zbędnej zwłoki; sporządzenie aktu małżeństwa - najpóźniej w następnym dniu roboczym po  dniu, w którym kierownik przyjął oświadczenia                  o wstąpieniu w związek małżeński.

Tryb odwoławczy: Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń                   o wstąpieniu w związek małżeński, zawiadamia pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę  dokonania czynności.

Uwagi:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego  oraz składa pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, a jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego również zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przed konsulem, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia.

Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby zamierzające je zawrzeć złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie jego małżeństwa.  Jednak kierownik może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem następuje                  z zachowaniem uroczystej formy.

Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń. W tej sytuacji pobiera sie opłatę dodatkową w wysokości 1000,00zł.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2082 ze zm.)

2.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015r. poz.783 ze zm.)

4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Załączniki:

1.Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

 

 

 

 

Załączniki

10 (109.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta UGB.10 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (195.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Musiał
Data utworzenia:2016-08-04 12:23:03
Wprowadził do systemu:Radosław Murawski
Data wprowadzenia:2011-04-04 12:23:52
Opublikował:Radosław Murawski
Data publikacji:2011-04-04 12:26:03
Ostatnia zmiana:2016-08-04 14:14:32
Ilość wyświetleń:607
Urząd Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij