Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

WPISANIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO (TRANSKRYPCJA) [UGB.17]

 

WPISANIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO (TRANSKRYPCJA)

 

Nazwa procedury:             Wpisanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego  (transkrypcja).

Numer karty:     UGB. 17

Numer JRWA: 5353

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

2.       Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

3.       Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu).

4.       Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem  wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Opłaty:  50,00 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego, wydany po dokonaniu transkrypcji.

Miejsce złożenia wniosku i odbioru odpisu zupełnego :  Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Termin odpowiedzi:  Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych               w zagranicznym dokumencie.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

 

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawy w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Transkrypcja może zostać dokonana również z urzędu.

Dokonując  transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Nazwę miejscowości położonej poza granicami RP zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP.

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi sie do rejestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniach małżonków w sprawie  nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokółu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tum samym trybie małżonkowie mogą  złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Jeżeli transkrypcji dokonuje sie na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie złożenia oświadczenia        w sprawie nazwiska.

Kierownik Urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

- dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stan u cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon,

-zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie  innym niż państwo zdarzenia,

-transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

 

 

Podstawa prawna:

1. 1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r. poz. 194)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015r. poz.783 ze zm.)

4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).

 

Załączniki:

2.Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (transkrypcję).

 

 

Załączniki

17 (211.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta UGB.17 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg (197.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Musiał
Data utworzenia:2016-08-04 13:14:06
Wprowadził do systemu:Radosław Murawski
Data wprowadzenia:2011-04-04 13:14:37
Opublikował:Radosław Murawski
Data publikacji:2011-04-04 13:26:11
Ostatnia zmiana:2016-08-04 14:42:18
Ilość wyświetleń:567
Urząd Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij