Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA.

 

 

Nazwa procedury:

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA.

 

Numer Karty:

UGB.25

 

Numer JRWA:

OŚ.6222

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
d) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
e) wielkość i rodzaj emisji,
f) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
g) informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
h) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
i) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
- za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
- za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa, przy składaniu kopii dokumentu. 

 

Opłaty:

1. 120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia, za wyjątkiem instalacji służących potrzebom budownictwa mieszkaniowego.

2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura)

3. 5 zł- opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury

4. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Bralin lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Bralin.

5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

6. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a) jednostki budżetowe,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro obsługi interesanta lub sekretariat Urzędu Gminy Bralin pok. nr 8

 

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i gospodarki komunalnej

 

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Uwagi:

1. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:

a) na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
b) w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia – w przypadku instalacji eksploatowanej.

2. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 1070 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 

Wymagane załączniki:

Brak.

 

wersja: 5.04.2011

 

 

Załączniki

karta informacyjna (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgloszenie instalacji (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Murawski
Data utworzenia:2011-04-05 12:54:17
Wprowadził do systemu:Radosław Murawski
Data wprowadzenia:2011-04-05 12:54:25
Opublikował:Radosław Murawski
Data publikacji:2011-04-05 12:56:17
Ostatnia zmiana:2015-05-05 14:22:25
Ilość wyświetleń:722

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij