Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

UDZIELANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU OSOBOM LUB PODMIOTOM WNIOSKUJĄCYM O WYDANIE TAKIEJ INFORMACJI

  

 

Nazwa procedury:

 

UDZIELANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU OSOBOM LUB PODMIOTOM WNIOSKUJĄCYM O WYDANIE TAKIEJ INFORMACJI

 

Numer Karty:

UGB.26

 

Numer JRWA:

OŚ.604

 

Wymagane dokumenty:

Podanie osoby bądź podmiotu wnioskującego.

 

Opłaty:

1. Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788).

2. Zapłaty opłaty naliczonej zgodnie z pkt. 1 należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bralin lub bezpośrednio w kasie, zaś w przypadku przesyłki – przy jej odbiorze.

3. Wysokość opłat:

(wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie  Urzędu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne)

 

1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5zł jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów. Opłata ulega zwiększeniu 0,5zł za każdy dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów.

2. Wysokości opłat za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

210 mm x 297 mm (A4) za stronę kopii czarno- białej -0,30zł, za stronę kopii kolorowej- 3,00zł

297 mm x 420 mm (A3) za stronę kopii czarno- białej- 0,60zł, za stronę kopii kolorowej-6zł

420 mm x 594 mm (A2) za stronę kopii czarno- białej- 1,20zł, za stronę kopii kolorowej-12zł

594 mm x 841 mm (A1) za stronę kopii czarno-białej- 2,40zł, za stronę kopii kolorowej- 24zł

841 mm x 1189 mm (A0) za stronę kopii czarno-białej- 4,80zł, za  stronę kopii kolorowej- 48zł

 

3. Za sporządzenie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej w formacie 210 mmx 297 mm (A4) pobiera się opłaty w wysokości:

- za stronę kopii czarno-białej- 0,15zł

- za stronę kopii kolorowej- 1,5zł

 

4.Za przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie pobiera się opłatę nie wyższą nić 1,50zł za każdy informatyczny nośnik danych.

 

5. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych ,,Poczty Polskiej” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:

- 2zł w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;

- 5zł w przypadku kopii dokumentów  lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro obsługi interesanta lub sekretariat Urzędu Gminy Bralin pok. nr 8

 

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i gospodarki komunalnej

 

Termin odpowiedzi:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy – w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

Tryb odwoławczy:

Brak.

 

Uwagi:

WYKAZ INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH UDOSTĘPNIANIU:

1) stan elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;

2) emisje, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt. 1;

3) środki, takie jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działania wpływające lub mogące wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środki i działania, które mają na celu ochronę tych elementów;

4) raporty na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;

5) analizy kosztów i korzyści oraz inne analizy gospodarcze i założenia wykorzystane w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;

6) stan zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stan obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:

a) stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub

b) przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

wersja: 5.04.2011

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r.w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788).

 

Wymagane załączniki:

Brak.

 

 

wersja: 5.04.2011

 

 

Załączniki

karta informacyjna (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Murawski
Data utworzenia:2011-04-05 13:09:20
Wprowadził do systemu:Radosław Murawski
Data wprowadzenia:2011-04-05 13:10:17
Opublikował:Radosław Murawski
Data publikacji:2011-04-05 13:13:25
Ostatnia zmiana:2011-04-05 13:13:31
Ilość wyświetleń:567

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij