Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W RAZIE JEGO UTRATY LUB USZKODZENIA [UGB.54]

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W RAZIE JEGO UTRATY LUB USZKODZENIA

 

Nazwa procedury:  Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty lub uszkodzenia

Numer karty:  UGB. 54

Numer JRWA:  5344

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2.       Jedna fotografia, kolorowa o wymiarach 35x45mm, aktualna (tzn. wykonana nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), odzwierciedlająca w sposób niebudzący wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego i przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80-% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3.       W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczących obywatelstwa.

4.       Zaświadczenie  o utracie dowodu osobistego.

 

Opłaty:  brak.

Miejsce złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego:  Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Termin odpowiedzi:  Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Uwagi:

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium RP oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej(...) oraz uprawniającym do przekraczania granic  tych państw.

2.Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w ogranie dowolnej gminy na terytorium RP.

 

3.Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

4.Przed złożeniem  wniosku o wydanie dowodu osobistego, posiadacz dowodu, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt organowi  dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - dowolnej placówce konsularnej.

Zgłoszenia takiego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wystawionego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia  utraty lub uszkodzenia dowodu w organie gminy lub placówce konsularnej RP, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, które jest ważne do czasu  wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.

Posiadaczowi, który dokonał zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi przebywającemu poza granicami RP, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie wydaje sie na żądanie.

5.W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego, może złożyć wniosek osobiście ( bez konieczności obecności rodzica lub opiekuna),  nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych, wymagana jest obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

5.Dowód odbiera sie osobiści w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Nie jest wymagana obecność osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolności do czynności prawnych, przy odbiorze dowodu osobistego, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 lat.

6.Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania , a dowód wydany osobie, która ukończyła 5 lat, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.391 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212).

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

2.Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 

 

 

Załączniki

utrata-uszkodzenie_dowodu_osobistego (917.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Musiał
Data utworzenia:2016-08-04 15:04:15
Wprowadził do systemu:Dawid Kosakiewicz
Data wprowadzenia:2011-04-05 15:04:43
Opublikował:Dawid Kosakiewicz
Data publikacji:2011-04-05 15:07:24
Ostatnia zmiana:2016-08-26 11:50:14
Ilość wyświetleń:574
Urząd Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij