Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO [UGB.55]

WYMIANA  DOWODU OSOBISTEGO

 

Nazwa procedury:  Wymiana dowodu osobistego

Numer karty:  UGB. 55

Numer JRWA:  5344

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2.       Jedna fotografia, kolorowa o wymiarach 35x45mm, aktualna (tzn. wykonana nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), odzwierciedlająca w sposób niebudzący wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego i przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80-% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3.       W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczących obywatelstwa.

4.       W celu potwierdzenia tożsamości:  dowód osobisty lub paszport.

 

Opłaty:  brak.

Miejsce złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego:  Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie.

Termin odpowiedzi:  Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Uwagi:

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium RP oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej(...) oraz uprawniającym do przekraczania granic  tych państw.

2.Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w ogranie dowolnej gminy na terytorium RP.

 

3.Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

4.W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego, może złożyć wniosek osobiście ( bez konieczności obecności rodzica lub opiekuna),  nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych, wymagana jest obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

5.Dowód odbiera sie osobiści w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Nie jest wymagana obecność osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolności do czynności prawnych, przy odbiorze dowodu osobistego, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 lat.

6.Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania , a dowód wydany osobie, która ukończyła 5 lat, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.

7. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku;

-upływu terminu ważności dowodu osobistego,

-zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dowód ( zmiana adresu nie jest powodem wymiany dowodu osobistego)

-zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego,

-utraty lub uszkodzenia dowodu w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza,

-przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.391 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212).

 

Załączniki:

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 

 

 

Załączniki

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Musiał
Data utworzenia:2016-08-04 15:13:31
Wprowadził do systemu:Dawid Kosakiewicz
Data wprowadzenia:2011-04-05 15:13:45
Opublikował:Dawid Kosakiewicz
Data publikacji:2011-04-05 15:16:38
Ostatnia zmiana:2016-08-26 11:55:45
Ilość wyświetleń:1455
Urząd Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij