Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

WARUNKI ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ

 

 

 

Nazwa procedury:

WARUNKI ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ

 

Numer karty:

UGB.67

 

Numer JRWA:

RGI.7230

 

Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o wydanie warunków i zgody na wykonanie zjazdu z drogi gminnej.

2.   2 egz. projektu zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno – wysokościowej.

3.   Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa z opłatą skarbową w wysokości 17zł.).

 

Opłaty:

Za wydanie decyzji – opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Gminy w Bralinie - I piętro lub przelewem na konto w  SBL w Kępnie O/Bralin Nr : 54 8413 0000 0300 0303 2000 0103.

Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

sekretariat Urzędu Gminy Bralin pok. nr 8.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, II piętro – pokój nr 16.

 

Termin odpowiedzi:

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Bralin w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

5. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym celem budowy przedmiotowego zjazdu.

6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić w tut. Urzędzie projekt budowlany przedmiotowego zjazdu, spełniając warunki w niniejszej decyzji.

7. Zezwolenie wyrażone w decyzji jest ustaleniem prawa na rzecz inwestora lecz nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016.290, z późn. zm.).

8. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz.U.2016.1440 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124).

3. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2016.23 z późn. zm.).

 

Wymagane załączniki:

Wniosek - droga gminna.

 

wersja: 23.09.2016

Załączniki

Wniosek na zjazd (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dawid Kosakiewicz
Data utworzenia:2011-06-27 10:26:53
Wprowadził do systemu:Dawid Kosakiewicz
Data wprowadzenia:2011-06-27 10:27:20
Opublikował:Dawid Kosakiewicz
Data publikacji:2011-06-27 10:32:59
Ostatnia zmiana:2016-09-23 13:56:17
Ilość wyświetleń:1124
Urząd Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij