Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

WYDAWANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

KARTA INFORMACYJNA

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

Symbol JRWA:

OŚ.6140

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed    bezdomnymi zwierzętami.

2.    Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

3.    Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego.
4.    Dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane.
5.    Umowa o stałej współpracy z weterynarzem.
6.    Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu (min. 2 osoby) – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

7.  Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do transportu wyłapanych zwierząt – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

8.  Dokument poświadczający gotowość odbioru wyłapanych zwierząt, we wnioskowanym okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt lub punkt zatrzymań zwierząt.

9.   Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 

1.    616 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia

2.   17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).
4.    5 zł- opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.
5.    Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Bralin lub  bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Bralin.
6.    Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
7.    Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a.    jednostki budżetowe,
b.    jednostki samorządu terytorialnego,
c.    organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d.    osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

 

Biuro obsługi interesanta lub sekretariat Urzędu Gminy Bralin pok. nr 8

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

 

Termin odpowiedzi:

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1.    do 1 miesiąca.
2.    do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

Tryb odwoławczy:

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 

Uwagi:

 

Brak.

 

Podstawa prawna:

 

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1282).
3.    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.391 ze zm.).

4.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt   (Dz. U. Nr 116 poz. 753).

5.    Uchwała Rady Gminy Bralin z dnia z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bralin.

 

Wymagane załączniki:

 

Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Załączniki

Wniosek dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzetami (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Krzak
Data utworzenia:2013-01-21 14:46:02
Wprowadził do systemu:Małgorzata Krzak
Data wprowadzenia:2013-01-21 14:46:11
Opublikował:Radosław Murawski
Data publikacji:2013-01-23 07:46:07
Ostatnia zmiana:2013-01-23 07:46:25
Ilość wyświetleń:640
Urząd Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij