Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Karta informacyjna

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Podstawa prawna: art. 70 i 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.), art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 149 ze zm.) oraz § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2005r. Nr 53, poz. 472).

ZGłOSZENIE PRACODAWCY - informacja o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie pracodawcy.

II. MIEJSCE SKłADANIA ZGłOSZENIA:

Urząd Gminy Bralin ul. Rynek 3, 63-640 Bralin: Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - I piętro pokój nr 11, tel. (62) 78-11-206, e-mail: wioleta.zalesinska@bralin.pl

III. OPłATY:

Nie dotyczy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAłCENIA PRACOWNIKA MłODOCIANEGO

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

II. INFORMACJA O ZAłĄCZNIKACH:

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego należy dołączyć: 

·         Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę (lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy) kwalifikacji wymaganych do prowadzenia  przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

·         Kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,

·         Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

·         Kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy – świadectwo pracy wystawione przez poprzedniego/ poprzednich pracodawców,

·         Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

·         Kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

·         Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS z zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,

·         Kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek (np. umowa spółki),

·         Wypełniony FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

·         Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku ubiegania się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie , bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·         Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 

III. MIEJSCE SKłADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAłYMI DOKUMENTAMI:

Urząd Gminy Bralin ul. Rynek 3, 63-640 Bralin: Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - I piętro pokój nr 11, tel. (62) 78-11-206, e-mail: wioleta.zalesinska@bralin.pl

IV. OPłATY:

Nie dotyczy.

V. TERMIN ZAłATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Bralin - Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

VII. TRYB ODWOłAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Bralin. Odwołanie składa się w pokoju nr 8 (sekretariat) Urzędu Gminy Bralin ul. Rynek 3 lub w pokoju nr 11. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. UWAGI:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Załączniki

PROCEDURA (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2016r. (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza (159.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wioleta Grodzka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioleta Grodzka
Data wprowadzenia:2014-11-20 14:05:26
Opublikował:Wioleta Grodzka
Data publikacji:2014-11-20 14:07:04
Ostatnia zmiana:2016-07-28 12:11:55
Ilość wyświetleń:2360
Urząd Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij