Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bralin za 2011 rok

REJESTR  ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BRALIN ZA 2011.

Numer zarządzenia Data wydania w sprawie
1/2011 04.01.2011 przeprowadzenia kontroli wewnętrznej-problemowej w jednostkach oświatowych Gminy Bralin.
2/2011 10.01.2011 zmiany zarządzenia nr 76/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych magazynu obrony cywilnej. 
3/2011 14.01.2011 wyborów organów sołectw Gminy Bralin.
4/2011 18.01.2011 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bralin.
5/2011 18.01.2011 zmiany zarządzenia nr 47/2008 z dnia 8 października 2008r.
6/2011 27.01.2011 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011.
7/2011 27.01.2011 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców na rok 2011.
8/2011 27.01.2011 ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.
9/2011 07.02.2011 uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 14/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
10/2011 17.02.2011 powołania komisji przeprowadzającej II nabór na stanowisko ds.rozliczeń inwestycji i kosztorysowania.
11/2011 28.02.2011 wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu teleinformatycznego dla Urzędu Gminy Bralin.
12/2011 10.03.2011 powołania komisji do wykonania czynności archiwizacji dokumentacji z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.
13/2011 25.03.2011 przeprowadzenia na terenie gminy Bralin konkursu pn. "Piękny ogród"
14/2011 25.03.2011 powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów konkursu pn. "Piękny ogród".
15/2011 28.03.2011 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010r.
16/2011 31.03.2011 ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.
17/2011 12.04.2011 instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Bralin.
18/2011 12.04.2011 przeprowadzenia na terenie gminy Bralin konkursu pn. " Zakręcona gmina dla Ziemi" .
19/2011 12.04.2011 opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bralin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
20/2011 12.04.2011 wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień oraz powołania Komisji Stypendialnej do spraw sportu.
21/2011 27.04.2011 przeprowadzenia konkursu pn. "Sołtys Roku 2011"
22/2011 06.05.2011 powołania komisji do przeglądów placów zabaw w 2011r.
23/2011 31.05.2011 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
24/2011 31.05.2011 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011.
25/2011 07.06.2011 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
26/2011 27.06.2011 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
27/2011 27.06.2011 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
28/2011 27.06.2011 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2011-2020.
29/2011 20.07.2011 zmian budżetu na 2011 rok.
30/2011 20.07.2011 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011- dotyczy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
31/2011 25.07.2011 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
32/2011 10.08.2011 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
33/2011 10.08.2011  wyzanczenia na obszarze Gminy Bralin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011r.
34/2011 12.08.2011 uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 11/2008 z dnia 18 lutego 2008r.
35/2011  12.08.2011 zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Bralin nr 31/2011 z dnia 25 lipca 2011r.
36/2011 24.08.2011 wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Bralin
37/2011 31.08.2011 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
38/2011 07.09.2011 zmian budżetu na 2011 rok
39/2011 07.09.2011 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców oraz Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 2011 rok
40/2011 19.09.2011 powołania obwodowych komisji wyborczych
41/2011 19.09.2011 powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 
42/2011 21.09.2011 odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Chojęcinie - Parcelach
43/2011 21.09.2011 powołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Chojęcinie - Parceleach
44/2011 21.09.2011 powołania koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
45/2011 27.09.2011 wprowadzenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Bralin
46/2011 27.09.2011 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
47/2011 05.10.2011 zmian budżetu na 2011 rok
48/2011 05.10.2011 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców oraz Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 2011 rok
49/2011 18.10.2011 ustalenia Regulaminu korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Bralin
50/2011 18.10.2011 ustalenia zasad użyczania samochodu służbowego Gminy Bralin marki Mercedes Vito
51/2011 18.10.2011 powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
52/2011 14.11.2011 ustalenia projektu Wieloletniej Porgnozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2012-2020
53/2011 14.11.2011 projektu budżetu gminy na rok 2012
54/2011 24.11.2011 ustalenia minimalnych stawek miesięcznych czynszu najmu lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność gminy Bralin oraz gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bralin nie stanowiących użytków rolnych
55/2011 24.11.2011 zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bralin
56/2011 25.11.2011 powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko ds. obronnych i monistorowania funduszy zewnętrznych
57/2011 25.11.2011 powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w biurze dowodów osobistych
58/2011 28.11.2011 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
59/2011 05.12.2011 inwentaryzacji składników majątkowych
60/2011 05.12.2011 zmian budżetu na 2011 rok
61/2011 15.12.2011 powołania komisji do likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu elektronicznego w Świetlicy Profilaktyczno - Środowiskowej "Tęcza" w Bralinie
62/2011 15.12.2011 sporządzania oceny stanu technicznego i określenia przydatności do dalszego użytwkowania sprzętu i wyposażenia w magazynie Obrony Cywilnej przy Urzędzie Gminy Bralin 
63/2011 15.12.2011 przyznania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin
64/2011 15.12.2011 przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin
65/2011 19.12.2011 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2011-2020.
66/2011 20.12.2011 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
67/2011 29.12.2011 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
68/2011 30.12.2011 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2011-2020.
69/2011 30.12.2011 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
70/2011 30.12.2011 ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Bralin 

Metadane

Źródło informacji:Dawid Kosakiewicz
Data utworzenia:2011-12-13 11:19:08
Wprowadził do systemu:Dawid Kosakiewicz
Data wprowadzenia:2011-12-13 11:19:44
Opublikował:Dawid Kosakiewicz
Data publikacji:2011-12-13 11:21:08
Ostatnia zmiana:2012-10-18 08:54:10
Ilość wyświetleń:2462

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij