Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bralin za 2012r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BRALIN ZA 2012R.

 

Numer zarządzenia Data wydania w sprawie
1/2012 02.01.2012 ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Bralin. 
2/2012 04.01.2012 powołania komisji do wykonania czynności archiwizacji dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. 
3/2012 24.01.2012 ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych. 
4/2012 24.01.2012 ustalenia planów finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. 
5/2012 24.01.2012 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców  na 2012 rok.
6/2012 21.02.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
7/2012 12.03.2012 ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Bralin. 
8/2012 12.03.2012 pobierania opłat za ksero i fax. 
9/2012 14.03.2012 organizacji stałego stanowiska kierowania Wójta Gminy Bralin w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 
10/2012 19.03.2012 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2012 - 2020. 
11/2012 20.03.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
12/2012 29.03.2012 powołania komisji mieszkaniowej. 
13/2012 29.03.2012 wprowadzenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Bralin.
14/2012 29.03.2012 wniesienia wkładu pieniężnego do spółki "INWESTOR-KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie.
15/2012 29.03.2012 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 r. 
16/2012 29.03.2012 organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Bralin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 
17/2012 23.04.2012 kontroli zarządczej w Gminie Bralin.
18/2012 23.04.2012 ustalenia polityki zarządzania ryzykiem oraz procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Bralin.
19/2012 23.04.2012 zasad planowania szkoleń w Urzędzie Gminy Bralin. 
20/2012 23.04.2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 
21/2012 24.04.2012 powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bralin 
22/2012 24.04.2012 zmiany zarządzenia nr 1/2009 z dnia 02 stycznia 2009 r. 
23/2012 24.04.2012 zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bralin
24/2012 24.04.2012 zmian budżetu na 2012 rok. 
25/2012 24.04.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
26/2012 26.04.2012 ustalenia wzoru wniosku o najem lub zamianę lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego. 
27/2012 30.04.2012 przeprowadzenia na terenie gminy Bralin konkursu pn. "Piękny ogród".
28/2012 30.04.2012 powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów konkursu pn. "Piękny ogród".
29/2012 02.05.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
30/2012 31.05.2012 wniesienia wkładu pieniężnego do spółki "INWESTOR-KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie.
31/2012 31.05.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
32/2012 26.06.2012 wprowadzenia regulaminu kontroli materiałów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Bralinie
33/2012 02.07.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
34/2012 16.08.2012 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
35/2012 07.08.2012 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
36/2012 07.08.2012 aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
37/2012 08.08.2012 zmian budżetu na 2012 rok. 
38/2012 08.08.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
39/2012 30.08.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
40/2012 31.08.2012  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola im. "Kwiaty Polskie" w Bralinie. 
41/2012 10.09.2012 zmiany Zarządzenia Nr 34/2012 r. Wójta Gminy Bralin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu skłądania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 
42/2012 25.09.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
43/2012 25.09.2012 wniesienia wkładu pieniężnego do spółki "INWESTOR-KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie.
44/2012 15.10.2012 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. "Polskich Noblistów " w Bralinie. 
45/2012 15.10.2012 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie
46/2012 22.10.2012 zmiany zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Bralin z dnia 15 października 2012r. dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie
47/2012 30.10.2012 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
48/2012 30.10.2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców na 2012 rok.
49/2012 14.11.2012 zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne oraz wydatkowania środków publicznych
50/2012 14.11.2012 wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. Dyrektora Gimnazjum im.Polskich Noblistów w Bralinie podczas jego nieobecności
51/2012 14.11.2012 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020
52/2012 14.11.2012 projektu budżetu gminy na rok 2013
53/2012 19.11.2012 inwentaryzacji składników majątkowych
54/2012 20.11.2012 zmiany zarządzenia nr 53/2012 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 listopada 2012r.
55/2012 26.11.2012 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Bralin
56/2012 26.11.2012 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Bralin
57/2012 14.12.2012 powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w biurze dowodów osobistych.
58/2012 14.12.2012 wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy Bralin
59/2012 14.12.2012 zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Bralin w dniach 24 grudnia 2012r. i 31 grudnia 2012r.
60/2012 28.12.2012 ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własnosć Gminy Bralin obowiązujących w Urzędzie Gminy Bralin oraz procedur kontroli ich stosowania.
61/2012 31.12.2012 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Bralin
62/2012 31.12.2012 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
63/2012 31.12.2012 procedury gromadzenia dochodów publicznych w Urzędzie Gminy Bralin.

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Łatka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Łatka
Data wprowadzenia:2012-10-18 08:45:05
Opublikował:Zbigniew Łatka
Data publikacji:2012-10-18 08:47:19
Ostatnia zmiana:2013-02-06 11:41:14
Ilość wyświetleń:1540

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij