Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń 2013

 

Numer zarządzenia Data wydania w sprawie
1/2013 04.02.2013 wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bralin Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
2/2013 04.02.2013 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
3/2013 04.02.2013 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców na 2013 rok.
4/2013 14.02.2013 powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
5/2013 01.03.2013 zmiany zarządzenia nr 47/2008 z dnia 8 października 2008r.
6/2013 19.03.2013 ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i szkoły prowadzonych przez Gminę Bralin.
7/2013 21.03.2013 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012r.
8/2013 27.03.2013 powołania komisji do spraw likwidacji składników majątku ruchomego zużytego, uszkodzonego lub nieprzydatnego sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Gminy Bralin oraz regulaminu jej działania.
9/2013 27.03.2013 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Bralin
10/2013 08.04.2013 powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie oraz dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie.
11/2013 26.04.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
12/2013 26.04.2013 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Bralin
13/2013 26.04.2013 wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie oraz udzielenia pełnomocnictwa.
14/2013 26.04.2013 przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Przedszkolu "Kwiaty Polskie" w Bralinie.
15/2013 07.05.2013 powołania komisji do przeglądu placów zabaw w 2013r.
16/2013 09.05.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
17/2013 13.05.2013 przeprowadzenia na terenie gminy Bralin konkursu pn. "Piękny ogród"
18/2013 29.05.2013 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Bralin
19/2013 21.06.2013 opracowania i wdrożenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Bralin
20/2013 25.06.2013 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Bralin
21/2013 25.06.2013 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.
22/2013 25.06.2013 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie
23/2013 25.06.2013 wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Bralin
24/2013 22.07.2013 powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin oraz określenie regulaminu pracy komisji.
25/2013 22.07.2013 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
26/2013 22.07.2013 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Bralin Nr 22/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Świetlicy Profilaktyczno- Środowiskowej "Tęcza" w Bralinie. 
27/2013 29.07.2013 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
28/2013 29.07.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
29/2013 08.08.2013 wniesienia wkładu pienięznego do spółki "INWESTOR-KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie.
30/2013 20.08.2013 zmiany zarządzenia nr 1/2009 z dnia 02 stycznia 2009r.
31/2013 21.08.2013 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu "Kwiaty Polskie" w Bralinie.
32/2013 23.08.2013 powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin oraz określenie regulaminu pracy komisji.
33/2013 26.08.2013 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020.
34/2013 26.08.2013 zmiany Zarządzenia Nr 31/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 sierpnia 2013r. dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu "Kwiaty Polskie" w Bralinie.
35/2013 02.09.2013 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie.
36/2013 02.09.2013 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul .Leśnej i ul. Wrocławskiej " w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
37/2013 02.09.2013 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn. "Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin " w ramach działania 413 - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
38/2013 02.09.2013 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn. "Spotkanie mieszkańców- małych i dużych" na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
39/2013 02.09.2013 zmiany Zarządzenia nr 4/2011 Wójta Gminy Bralin z dnia 18 stycznia 2011r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bralin.
40/2013 25.09.2013 ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Bralin.
41/2013 30.09.2013 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Bralin
42/2013 07.10.2013 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej.
43/2013 08.10.2013 powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
44/2013 11.10.2013 przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników
45/2013 21.10.2013 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020.
46/2013 28.10.2013 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej.
47/2013 31.10.2013 ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bralin.
48/2013 31.10.2013 procedur działania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Bralin oraz jednostkach organizacyjnych nadzorowanych Gminy Bralin.
49/2013 13.11.2013 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-20120
50/2013 13.11.2013 projektu budżetu gminy na rok 2014
51/2013 10.12.2013 zmiany zarządzenia nr 1/2009 z dnia 02 stycznia 2009r.
52/2013 19.12.2013
powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w biurze dowodów osobistych
53/2013 20.12.2013
wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości poniżej 14 tys. EURO netto w Urzędzie Gminy Bralin dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
54/2013 30.12.2013 przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
55/2013 31.12.2013 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Bralin

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Łatka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Łatka
Data wprowadzenia:2013-08-05 12:55:54
Opublikował:Zbigniew Łatka
Data publikacji:2013-08-05 12:57:48
Ostatnia zmiana:2014-01-07 14:19:45
Ilość wyświetleń:1484

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij