Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2014-11-20 14:05:26 Wioleta Grodzka Utworzenie
2014-11-20 14:06:20 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "PROCEDURA"
2014-11-20 14:06:20 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym"
2014-11-20 14:06:20 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r."
2014-11-20 14:06:21 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"
2014-11-20 14:06:21 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza"
2014-11-20 14:06:21 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP"
2014-11-20 14:06:21 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis"
2014-11-20 14:06:21 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis"
2014-11-20 14:07:24 Wioleta Grodzka Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r."
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PROCEDURA" na "PROCEDURA"
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym" na "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym"
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r."
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" na "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza" na "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza"
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP" na "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP"
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis" na "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis"
2014-11-20 14:10:41 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis" na "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis"
2014-11-20 14:10:42 Wioleta Grodzka Aktualizacja
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP"
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PROCEDURA" na "PROCEDURA"
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym" na "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym"
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r." na "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r."
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" na "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza" na "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza"
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP"
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis" na "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis"
2014-12-01 16:18:49 Wioleta Grodzka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis" na "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis"
2014-12-01 16:18:51 Wioleta Grodzka Aktualizacja
2015-08-06 12:06:20 Marta Brząkała Usunięto załącznik o nazwie "PROCEDURA"
2015-08-06 12:06:20 Marta Brząkała Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym"
2015-08-06 12:06:20 Marta Brząkała Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r."
2015-08-06 12:06:20 Marta Brząkała Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP"
2015-08-06 12:06:20 Marta Brząkała Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis"
2015-08-06 12:06:20 Marta Brząkała Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis"
2015-08-06 12:06:20 Marta Brząkała Dodano załącznik o nazwie "PROCEDURA" w pozycji nr 1
2015-08-06 12:06:21 Marta Brząkała Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym" w pozycji nr 2
2015-08-06 12:06:21 Marta Brząkała Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r." w pozycji nr 3
2015-08-06 12:06:21 Marta Brząkała Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP" w pozycji nr 6
2015-08-06 12:06:21 Marta Brząkała Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis" w pozycji nr 7
2015-08-06 12:06:21 Marta Brząkała Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis" w pozycji nr 8
2015-08-06 12:06:23 Marta Brząkała Aktualizacja
2015-08-26 07:47:21 Marta Brząkała Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP"
2015-08-26 07:47:21 Marta Brząkała Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP" w pozycji nr 6
2015-08-26 07:47:23 Marta Brząkała Aktualizacja
2015-11-02 14:26:41 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r."
2015-11-02 14:26:41 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza w przypadku refundacji z OHP"
2015-11-02 14:26:41 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r." w pozycji nr 7
2015-11-02 14:26:41 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza" w pozycji nr 8
2015-11-02 14:26:43 Wioleta Zalesińska Aktualizacja
2015-11-02 14:27:57 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"
2015-11-02 14:27:57 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza"
2015-11-02 14:27:57 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis"
2015-11-02 14:27:57 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis"
2015-11-02 14:27:57 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza"
2015-11-02 14:27:58 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" w pozycji nr 4
2015-11-02 14:27:58 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza" w pozycji nr 5
2015-11-02 14:27:58 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza" w pozycji nr 6
2015-11-02 14:27:58 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis" w pozycji nr 7
2015-11-02 14:27:58 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis" w pozycji nr 8
2015-11-02 14:27:59 Wioleta Zalesińska Aktualizacja
2016-02-10 14:56:01 Wioleta Zalesińska Aktualizacja
2016-02-10 14:57:29 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "PROCEDURA"
2016-02-10 14:57:29 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2014r."
2016-02-10 14:57:29 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "PROCEDURA" w pozycji nr 7
2016-02-10 14:57:29 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2016r." w pozycji nr 8
2016-02-10 14:57:31 Wioleta Zalesińska Aktualizacja
2016-02-10 15:00:46 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym"
2016-02-10 15:00:46 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"
2016-02-10 15:00:46 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza"
2016-02-10 15:00:46 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza"
2016-02-10 15:00:46 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis"
2016-02-10 15:00:46 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis"
2016-02-10 15:00:46 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "PROCEDURA"
2016-02-10 15:00:46 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2016r."
2016-02-10 15:00:47 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "PROCEDURA" w pozycji nr 1
2016-02-10 15:00:48 Wioleta Zalesińska Aktualizacja
2016-02-10 15:02:55 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym" w pozycji nr 2
2016-02-10 15:02:55 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2016r." w pozycji nr 3
2016-02-10 15:02:55 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" w pozycji nr 4
2016-02-10 15:02:55 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza" w pozycji nr 5
2016-02-10 15:02:55 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza" w pozycji nr 6
2016-02-10 15:02:55 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis" w pozycji nr 7
2016-02-10 15:02:55 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis" w pozycji nr 8
2016-02-10 15:02:56 Wioleta Zalesińska Aktualizacja
2016-02-11 08:01:55 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "PROCEDURA"
2016-02-11 08:01:55 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym"
2016-02-11 08:01:55 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2016r."
2016-02-11 08:01:55 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"
2016-02-11 08:01:55 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza"
2016-02-11 08:01:55 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza"
2016-02-11 08:01:55 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis"
2016-02-11 08:01:55 Wioleta Zalesińska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis"
2016-02-11 08:01:56 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "PROCEDURA" w pozycji nr 1
2016-02-11 08:01:56 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym" w pozycji nr 2
2016-02-11 08:01:56 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2016r." w pozycji nr 3
2016-02-11 08:01:56 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" w pozycji nr 4
2016-02-11 08:01:56 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza" w pozycji nr 5
2016-02-11 08:01:57 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza" w pozycji nr 6
2016-02-11 08:01:57 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis" w pozycji nr 7
2016-02-11 08:01:57 Wioleta Zalesińska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis" w pozycji nr 8
2016-02-11 08:01:58 Wioleta Zalesińska Aktualizacja
2016-07-28 12:11:54 Marta Brząkała Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2016r."
2016-07-28 12:11:54 Marta Brząkała Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2016r." w pozycji nr 3
2016-07-28 12:11:55 Marta Brząkała Aktualizacja
2017-09-05 11:38:07 Marta Brząkała Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij