Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Rachunek bankowy (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (0)
        Liczba ludności (1)
        Wykaz dróg gminnych (0)
        Nazwy ulic w Bralinie (1)

Rada Gminy Bralin
    Rada Gminy (0)
        skład osobowy rady gminy (1)
        Komisje Rady Gminy (2)
            VIII kadencja (5)
            VII kadencja (14)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych (14)
            Za rok 2014 (15)
            Za rok 2015 (15)
            Za rok 2016 nowe ważne! (15)
            Za rok 2017 (15)
        Terminarz spotkań radnych w ramach komisji (84)
            2017 (5)
    Terminy sesji (2)
        VII kadencja (68)
        VI kadencja (46)
        VIII kadencja (2)
    Uchwały (0)
        Uchwały - VIII kadencja 2018-2023 (29)
        Uchwały - VII kadencja 2014-2018 (0)
            2017 (66)
            2016 (75)
            2015 (68)
            2014 (16)
            2018 (47)
        Uchwały - VI kadencja (0)
            2010 (19)
            2011 (65)
            2012 (74)
            2013 (69)
            2014 (55)
        Opinie Rady (0)
            Opinie Rady Gminy VI kadencji (11)
            Opinie Rady Gminy V kadencji (15)
    Protokoły z sesji (1)
        VII kadencja (58)
        VI kadencja (53)
        VIII kadencja (4)
    OGŁOSZENIA, INFORMACJE (3)
    Transmisje sesji nowe (4)
    Interpelacje (2)

Władze Gminy
    Wójt Gminy (1)
    Sekretarz (1)
    Skarbnik (1)
    Rejestr zarządzeń (0)
        Zarządzenia rok 2016 (45)
        Zarządzenia rok 2015 (74)
        Zarządzenia rok 2014 (68)
        Zarządzenia rok 2013 (55)
        Zarządzenia rok 2012 (63)
        Zarządzenia rok 2011 (69)
        Zarządzenia rok 2010 (81)
        Zarządzenia rok 2009 (80)
        Rejest zarządzeń 2014 (1)
        Rejestr zarządzeń 2013 (1)
        Rejestr zarządzeń 2012 (1)
        Rejestr zarządzeń 2011 (1)
        Rejestr zarządzeń 2010 (1)
        Rejestr zarządzeń 2009 (1)
        Zarządzenia rok 2017 (60)
        Zarządzenia rok 2018 (28)
        Zarządzenia rok 2019 (4)
    Oświadczenia majątkowe (3)

Urząd Gminy Bralin
    Struktura organizacyjna (1)
    Pracownicy urzędu - kontakt (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Ewidencja ludności (0)
            Sprawy meldunkowe (5)
            Wyborcy (3)
        Działalność gospodarcza (0)
            Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej (2)
            Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (2)
            Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców (1)
            Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (24)
        Ochrona Środowiska (4)
            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
            Zezwolenie na wycinkę drzew / krzewów (2)
            Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (3)
            Utrzymywanie psa rasy agresywnej (2)
            Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (2)
        Informacja Publiczna (0)
            Udostępnienie informacji publicznej (1)
        Architektura i planowanie przestrzenne (4)
        Drogownictwo (3)
        Gospodarka nieruchomościami/ Sprawy komunalne (14)
        Skargi i wnioski (0)
        Sprawy finansowe (7)
        Inne (0)
            Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) (1)
            Prawa interesanta (1)
            Decyzja o warunkach zabudowy (3)
        Infrastruktura techniczna, melioracja (7)
        Zgromadzenia publiczne (1)
    Ochrona środowiska i gospodarka komunalna (0)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
        Plany i programy (8)
        Azbest (3)
        Łowiectwo (3)
        Elektroniczna identyfikacja i rejestracja psów (1)
        Zbiórka baterii (1)
        Zbiórka "elektrośmieci" (1)
        Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi (15)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
        Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (1)
        Czyste powietrze (3)
    Rejestry i ewidencje (1)
    Spisy Powszechne (0)
    Nabór pracowników (21)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Za rok 2016 (11)
        Za rok 2015 (10)
        Za rok 2014 (9)
        Za rok 2013 (9)
        Za rok 2012 (9)
        Za rok 2017 (10)
    Zgłaszanie awarii (2)
    Budżet (0)
        2019 (2)
        2018 (7)
        2017 (9)
        2016 (5)
        2015 (6)
        Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 677,44 zł (4)
            Uchwały, opinie (11)
            Sprawozdania (6)
            Opinie (4)
        Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2 000 000,00 zł (2)
            Uchwały (3)
                Budżet 2012 (3)
            Sprawozdania (6)
            Opinie (7)
        Udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 roku (13)
            Sprawozdania za 2014 (5)
            Sprawozdania za 2013 (5)
            Sprawozdania za 2012 (5)
            Sprawozdania za 2011 (1)
            Sprawozdania za 2010 (1)
        Udzielenie kredytu długoterminowego 2013 rok (9)
        KREDYT długoterminowy 6,5 mln (1)
    Wybory ważne! (0)
        Wybory w trakcie kadencji 2014-2018 ważne! (0)
            Wybory uzupełniające 2016 do Rady Gminy Bralin ważne! (23)
        Wybory samorządowe 2018 (63)
    Prawo lokalne (0)
        Statut (1)
        Strategia rozwoju (1)
        Plan zagospodarowania przestrzennego (1)
            Studium (0)
            MPZP - Uchwała nr XXXVII/213/02 (1)
            MPZP - Uchwała nr XVI/60/03 (1)
            MPZP - Uchwała nr XI/46/03 (1)
            MPZP - Uchwała nr XXIV/121/2012 (1)
            MPZP - Uchwała nr XXXVIII/202/2013 (1)
        Podatki i opłaty lokalne (4)
        Koncesje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (0)
        Informacje dla organizacji ubiegających się o dotacje z ustawy o działalności pożytku publicznego (0)
            Akty prawne (5)
            Druki do pobrania (11)
            Sprawozdania (8)
            Ogłoszenia (1)
        Konkurs ofert na realizację zadań publicznych (0)
            Dotacje na zadania pożytku publicznego (0)
                Rok 2018 (3)
                Rok 2017 (3)
                Rok 2016 (2)
                Rok 2015 (2)
                Rok 2014 (2)
                Rok 2013 (4)
                Rok 2012 (2)
                Rok 2011 (3)
        Oferty złożone na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2)
        Dotacje dla sportu (0)
            Akty prawne (4)
            Druki do pobrania (3)
            Ogłoszenia (3)
    Ogłoszenia i obwieszczenia ważne! (15)
        Urząd Gminy ogłasza ważne! (14)
        Konkursy (0)
        Obwieszczenia (40)
    Karta Dużej Rodziny (0)
        Informacja dot. Karty (1)
        Wzór wniosku o przyznanie Karty (1)
        Oferta partnerów programu (1)
        Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu (1)
        Jak dołączyć do Karty Dużej Rodziny (1)
        Elektroniczna Karta Dużej Rodziny (1)
        Elektroniczna Karta Dużej Rodziny - dokumenty/wnioski (1)
    Petycje (14)
    Program rewitalizacji dla Gminy Bralin (4)
    Ostrzeżenia (2)
    Strategia rozwoju Gminy Bralin (1)
    RODO (2)

Przetargi, nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne
    Sprzedaż nieruchomości (14)
        ARCHIWUM (2)
    Zamówienia publiczne (4)
        ARCHIWUM 2017 (1)
            Kredyt 6,5 mln zł 2017-2018 - Informacje o Zamawiającym (1)
            2017-09-21 udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.200.000,00 PLN (4)
            2017-10-14 -TED - Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5 300 000 PLN w latach 2017-2018 (4)
            2017-03-31 Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie (6)
                Przedszkole - kosztorysy (3)
                Przedszkole - projekty PDF (17)
            2017-05-17 Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie - postępowanie nr 2 (6)
                Przedszkole - kosztorysy (3)
                Przedszkole - dokumentacja projektowa (17)
            2017-05-17 Budowa Domu Ludowego w Nosalach (8)
            2017-06-19 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gola i Tabor Wielki (6)
            2017-08-02 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych - przez okres 3 lat szkolnych (3)
        ARCHIWUM 2016 (1)
            2016-08-30 Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopole (7)
            2016-09-08 Przebudowa utwardzenia powierzchni gruntu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Bralinie - etap I (5)
            2016-05-13 Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim - etap IV (6)
            2016-05-20 Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Bralinie (6)
        ARCHIWUM 2015 (3)
            2015-05-27 Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin (6)
            2015-07-22 Przebudowa drogi w Czerminie dł. 0,43 km (6)
            2015-08-17 Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim - etap III (6)
        ARCHIWUM 2014 (0)
            2014-08-18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie, przy ul. Rzemieślniczej i Kępińskiej (3)
            2014-09-01 Akcja Zima 2014 - 2018 nowe (3)
            2014-03-20 Przebudowa ulicy Lipowej w Bralinie (6)
            2014-05-08 Roboty remontowe na siedmiu obiektach domów ludowych na terenie Gminy Bralin-etap II, z podziałem na 3 części zamówie (7)
            2014-05-27 Roboty remontowe na obiektach Domów Ludowych w Taborze Wielkim i Taborze Małym - etap II (5)
            2014-06-09 Udzielenie kredytu długoterminowego 1.000.000,- zł (3)
            2014-06-18 Przetarg na przewozy szkolne dzieci (2)
                Ogłoszenie o zamówieniu: Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych przez okres 3 lat z podziałem na 2 części (1)
                Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianie1 z załącznikami (11)
                ZMIANA 1 z dn,26.06.2014 Ogłoszenia o zamówieniu (1)
            2014-07-02 Roboty remontowo-budowlane w Domach Ludowych w Taborze Wielkim i Taborze Małym - etapII (4)
            2014-07-14 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych - przez okres 3 lat szkolnych (3)
            2014-07-15 Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim (4)
            2014-08-04 Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim - etap II (5)
            2014-09-12 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie, przy ul. Rzemieślnicznej i Kępińskiej (5)
            2014-09-16 Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego kuchni wraz z innym wyposażeniem Domów Ludowych z terenu gminy Bralin (7)
            2014-10-09 Akcja Zima 2014 - 2018 (4)
            2014-10-16 Przebudowa drogi gminnej w Chojęcinie dł. 0,27 km (5)
        ARCHIWUM 2013 (0)
            2013-02-19 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie (7)
            2013-04-19 Dostawa pojemników na odpady komunalne (5)
            2013-04-26 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chojęcin-Parcele (5)
            2013-04-29 Wykonanie awaryjnej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Książęcej (6)
            2013-05-21 Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin (5)
            2013-06-07 Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej (5)
            2013-07-10 Etap I przebudowy ulicy Lipowej w Bralinie: chodnik strona prawa (5)
            2013-10-18 Roboty remontowe na 7 obiektach domów ludowych na terenie Gminy Bralin (9)
            2013-10-18 Budowa tymczasowych zewnętrznych schodów stalowych oraz platformy dla osób niepełnospr.w ośrodku zdrowia w Bralinie (5)
        ARCHIWUM 2012 (0)
            Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów należących do gm. Bralin (3)
            2012-02-15 Przebudowa ulicy Krętej wraz z łącznikami w Bralinie (6)
            2012-03-06 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji en. elektr. do obiektów należących do Gm. (3)
            2012-03-23 Przebudowa drogi gminnej relacji Działosze - Chojecin-Parcele długości ok. 0,85 km (5)
            2012-04-04 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2000000,00 zł (5)
            2012-06-28 Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną ulicy ks. Jana Ćwiejkowskiego w Bralinie (6)
            2012-08-03 Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Bralin - Kępno (11)
            2012-08-09 Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bralin (4)
            2012-09-17 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bralin (5)
            2012-09-27 Przebudowa drogi gminnej relacji Tabor Wielki - Chałupki - etap II (5)
        2018-05-11 Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni w obiekcie nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie (6)
        2018-07-25 Przebudowa dróg gminnych w Nowej Wsi Książęcej (3)
        2018-08-22 Przebudowa dróg gminnych w Nowej Wsi Książęcej - postępowanie nr 2 (5)
    Drogi gminne (0)
    Zapytania ofertowe (0)
        Zapytania ofertowe 2017 - archiwum (9)
        Zapytania ofertowe 2016 - archiwum (17)
            ARCHIWUM (4)
        Zapytania ofertowe 2015 - archiwum (0)
        Zapytania ofertowe 2014 - archiwum (29)
            Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Książęcej (3)
        Zapytania ofertowe 2018 (25)
    Dzierżawa nieruchomosci (20)
        ARCHIWUM (0)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Sprzedaż majątku ruchomego (0)

Jednostki organizacyjne
    GOPS Bralin (1)
        Dane podstawowe (1)
        Przepisy prawne (1)
        Pracownicy Ośrodka (2)
        Statut (1)
        Regulamin organizacyjny (1)
        Polecane strony internetowe (1)
        ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE (0)
            Praca socjalna (1)
            Kontrakt socjalny (1)
            Poradnictwo specjalistyczne (2)
            Interwencja kryzysowa (1)
            Dożywianie w przedszkolach i szkołach (1)
            Procedura umieszczenia osoby w DPS (1)
            Umieszczenie osoby bezdomnej w noclegowni (1)
            Zespół Interdyscyplinarny (0)
                Zespół Interdyscyplinarny - powołanie (1)
                Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdycyplinarnego w 2014 r. (1)
        ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE (0)
            Pomoc społeczna (1)
                Zasiłek stały (1)
                Zasiłek okresowy (1)
                Zasiłek celowy (1)
            Świadczenia rodzinne (2)
            Fundusz alimentacyjny (1)
            Dodatek mieszkaniowy (1)
            Dodatek energetyczny (1)
            Program 500+ (1)
        Dokumenty strategiczne (1)
        Ogłoszenia (10)
    Biblioteka Publiczna (4)
    Żłobek w Bralinie (2)

Placówki oświatowe

Oświata
    Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów (3)
    Placówki oświatowe (0)
        Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie (2)
        Szkoła Podstawowa w Bralinie (1)
        Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej (3)
    Pomoc materialna (0)
        Stypendia szkolne (1)
        Zasiłek szkolny (1)
        Ogłoszenia (2)
    Dofinansowania młodocianych (1)
    Wyprawka szkolna (1)
    Rejestr instytucji kultury (1)

Sołectwa
    Wykaz sołtysów (1)
    Rady sołeckie (1)
    Statuty sołectw (1)
    Zebrania wiejskie (0)
        2019 (1)
        2018 (3)
        2016 (4)
        2015 (12)
        2014 (9)
        2013 (14)
        2012 (4)
        2010 (1)

Informacje
    Droga ekspresowa S-8 (25)
    Instrukcje ważne! (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Ponowne wykorzystanie (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij