Zamknij okno Drukuj dokument

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017

<>

Wójt Gminy Bralin informuje, iż w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” rodzice (prawni opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do dnia 12 września 2016r. mogą składać wnioski w celu uzyskania dofinansowania na zakup podręczników. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Formularze wniosków dostępne są również u dyrektorów szkół.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakup materiałów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników skierowana jest do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

-         posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum.

Dofinansowanie będzie obejmować również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:

a)       niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)       niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

-         klas I-III szkoły podstawowej - w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o  systemie oświaty,

-         klasy VI szkoły podstawowej,

-         klasy III gimnazjum.

 

Załączniki:

·         Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017

·         Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informacje szczegółowe

·         Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1045)

 

 

Załączniki

Rozporządzenie wyprawka szkolna 2016 (707.8kB)    
uczniowie posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (90kB)    
WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników 2016r. (48.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marta Brząkała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Brząkała
Data wprowadzenia:2016-08-09 08:25:57
Opublikował:Marta Brząkała
Data publikacji:2016-08-09 08:29:21
Ostatnia zmiana:2016-08-09 08:37:27
Ilość wyświetleń:758