Zamknij okno Drukuj dokument

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Wójt Gminy Bralin informuje, iż w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” rodzice (prawni opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej do dnia 15 września 2017r. mogą składać wnioski w celu uzyskania dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Formularze wniosków dostępne są również u dyrektorów szkół.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakup materiałów edukacyjnych.

W Gminie Bralin w roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania będzie obejmować zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:

a) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej - w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

 

Załączniki:

·         Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018

·         Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1457)

Załączniki

Rozporządzenie Wyprawka szkolna 2017 (251.4kB)    
WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników 2017r. (47.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marta Brząkała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Brząkała
Data wprowadzenia:2017-08-23 09:40:56
Opublikował:Marta Brząkała
Data publikacji:2017-08-23 09:51:33
Ostatnia zmiana:2017-08-23 10:05:21
Ilość wyświetleń:685